Van wie is nu eigenlijk de Zechsteinbron?

Onder Veendam bevindt zich de zuiverste magnesiumzoutbron ter wereld. Voor wie zijn de lusten en voor wie de lasten?

Op woensdag 15 december jl. hebben Provinciale staten een motie aangenomen die oproept tot het instellen van een gebiedsfonds ter compensatie van de zoutwinningsschade. Magnesium zoutwinning heeft gedurende tientallen jaren mooie resultaten opgeleverd voor concessiehouder Nedmag en haar aandeelhouders. Maar leg je je oor te luisteren onder omwonenden of het Waterschap: ‘uit de hand gelopen bodemdaling, huizenschade en stress na een calamiteit in 2018’. De werkgelegenheid, een paar honderd banen, lijkt er niet meer tegenop te wegen.

 

Magnesiumtekort

Als arts en lid van de internationale wetenschappelijke vereniging, SDRM (Society for Development of Research on Magnesium), ben ik zeer geïnteresseerd in zuivere magnesium. Wij onderzoeken het wereldwijde magnesiumtekort in onze voeding. Daar moet iets aan gebeuren want de gevolgen zijn veel ernstiger dan dat we ons ooit gerealiseerd hebben. Als voorzitter van het Magnesium Health Institute (MHI) reis ik over de hele wereld. Om te spreken op conferenties en om de snel toenemende magnesiumkennis met mijn collega’s te delen. Gelukkig hebben ook het UMCG in Groningen en de Radboud Universiteit in Nijmegen het magnesium onderzoek opgepakt.

 

‘Dit is commercieel niet interessant, dokter’

Het is meer dan tien jaar geleden dat ik Nedmag en Zechstein Minerals leerde kennen. Zechstein Minerals wilde en wil de chronische magnesiumdeficiëntie helpen oplossen en heeft daartoe een wereldwijd netwerk opgericht. Nedmag, als partner van Zechstein Minerals, ging ook deelnemen in het magnesiumonderzoek dat het MHI binnen het UMCG had geïntroduceerd. Toch werd mijn enthousiasme enigszins meewarig bekeken: ‘voldoende magnesium voor de gehele wereldbevolking, al is het voor honderd jaar, is hooguit 1% van onze productie. Dat zet geen commerciële zoden aan de dijk’.  

 

Zechstein Zeestrand

Bovendien droomde ik van een magnesium kuuroord: zoals een Zechstein Zeestrand. Een soort indoor Dode Zee maar dan met het zuiverste natuurlijke magnesiumzout uit de Zechstein bron. Met wellness, gezondheid, recreatie en medisch onderzoek, (verblijfs-)toerisme en hoogwaardige werkgelegenheid. Als een van de Kansen voor de Veenkoloniën. Was ik te naïef?

 

Healthwashing? Kansen!

In 2018 scheurde het dak van een grote zoutcaverne. Sindsdien ligt Nedmag onder een vergrootglas. En bovendien liggen gestapelde mijnbouwschade en hoge gasprijzen op de loer. Gezondheidsproducten dragen bij aan imagoverbetering. In het jongste decembernummer van magazine Kijk op het Noorden gaat bijna de helft van een Nedmag-advertorial over gezondheid: Magnesium in je koffie of in je bidon. Magnesium in gezonde kaas, cake of in brood. Noem maar op. En deze naïeve dokter? Die ziet kansen voor de regio!

 

Scenario’s voor onze bron

De magnesiumzoutwinning uit de zuiverste bron hoeft toch geen splijtzwam te zijn? De regio draagt de lasten en heeft ook recht op de lusten. Gezondheidsproducten, een kuuroord zoals een Zechstein Zeestrand kunnen veel meer maatschappelijke bijdrage leveren dan de huidige industriële productie. Dat brengt ook veel hoogwaardige werkgelegenheid met zich mee waardoor de regio mee gaat profiteren van hun Zechstein schat onder de grond. Ja, we moeten praten, met omwonenden, lokale ondernemers, bestuurders, gemeente(n), Provincie, en uiteraard, met Nedmag. Werk aan de winkel: die bron is van ons allemaal en is om trots op te zijn!

 

 

Richard M. Danel, arts en voorzitter Magnesium Health Institute MHI@soundhealth.onmicrosoft.com